Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přednášky z oblasti morfofonologie

Mgr. Dagmar Masár Machová, Ph.D., která působí na Fakultě humanitních studií na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, přijala pozvání na naši školu. Studenti 2. a 4. ročníku se účastnili odborných přednášek z oblasti morfofonologie a přehledu časů v angličtině. Přednášky byly zaměřeny na vysvětlení principů, na základě kterých funguje gramatika a fonetika lidského jazyka. Žáci tak měli možnost získat znalost teoretické gramatiky, kterou pak mohou aplikovat při komunikačních dovednostech v cizím jazyce.

Doležalová Petra, Mgr.