Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přednáška UTB Zlín

Ve středu 15. 1. 2020 naši školu navštívila dvojice přednášejících z Technologické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s prezentací o studijním oboru Procesní inženýrství, který je vhodným pokračování studia především pro studenty strojírenských oborů. Přednášky, kterou vedl doc. Ing. Jakub Javořík, PhD. z ústavu výrobního inženýrství se zúčastnili hlavně žáci oboru Mechanik seřizovač a nástavbového studia Provozní technika a elektrotechnika. Děkujeme za návštěvu a těšíme se příště!