Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Přednáška o konceptu ECDL/ICDL

V pondělí 5. 9. 2022 se třídy AT1, ME1, PTE1 a MSE2 zúčastnili odborné přednášky zaměřené na principy mezinárodního vzdělávacího a certifikačního konceptu ECDL/ICDL v oblasti digitálních znalostí a dovedností.

Ing. Jiří Chábera, ředitel pracovní skupiny ECDL-CZ, z firmy CertiCon a.s. seznámil žáky s klíčovými ECDL moduly, s jejich využitelností v praxi a podmínkami získání osvědčení ECDL/ICDL. Diskutoval s nimi o důležitosti přenositelných digitálních kompetencí a potřebách trhu práce.

Připomínáme, že žáci naší školy mají od června 2022 možnost, přímo na půdě školy, absolvovat vybrané mezinárodně platné ECDL zkoušky a získat tak do života více, než je v řadě jiných škol obvyklé.

Kochaníčková Monika, Ing.