Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Předání diplomů budoucím instalatérům

Dne 11. 4. 2019 dorazily diplomy od CI pro instalatéry SŠ – COPT Kroměříž, kteří změřili své dovednosti praktické i teoretické na soutěži v rámci veletrhu Stavotech v Olomouci, kde obsadili pěkné 5. místo. Poděkování za přípravu žáků a doprovod na soutěž patří jejich učiteli OV p. Josefu Kameníkovi, který jim před zahájením klání poskytl své odborné poradenství. Žáku třídy SMI 2 Jakubovi Vojáčkovi a žáku třídy SMI 3 Davidu Novotnému diplomy předali jejich třídní učitelé Mgr. Petra Doležalová a Ing. Zdeněk Kameník. Ti jim zároveň poděkovali za vzornou reprezentaci školy a popřáli mnoho dalších studijních úspěchů.