Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Praktická část maturitní zkoušky 2024 s využitím certifikátu ECDL/ICDL

9.5.2024 odstar­tovala praktická část maturitní zkoušky, u nástavbových oborů Provozní technika a Provozní elektrotechnika letos poprvé praktickou zkouškou z ICT.

Jelikož je naše škola zařazena do MŠMT realizace pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT v rámci profilové části maturitní zkoušky, mohli žáci využít nahrazení této praktické části maturitní zkoušky certifikátem ECDL/ICDL.

Tuto možnost využili 4 žáci nástavbových oborů a v průběhu školního roku 2023/2024 si přímo v našem akreditovaném testovacím středisku ECDL/ICDL složili postupně 4 zkoušky z ECDL modulů a získali tak mezinárodní certifikát ECDL/ICDL. V březnu pak už jen doložili certifikát k Žádosti o uznání certifikátu řediteli školy.

Kochaníčková Monika, Ing.