Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Pomáháme obnovovat přírodu

V katastrálním území obce Počenice -Tetětice se budují biokoridory, které na sebe systematicky navazují. Jejich hlavním úkolem je udržení vody v krajině, ochrana proti erozi, větru a úkryt pro lesní zvěř. Žáci třídy MOK3 pod vedením Mgr. Štětiny a Ing. Gajdoše dne 16. 11. 2023 přiložili ruku k dílu a vysadili jednu část biokoridoru složenou z listnatých stromů a keřů. Odborný dohled vykonával pracovník lesní správy.

Gajdoš Josef, Ing., Bc.