Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Pedagogická rada

Dne 29. srpna 2019 proběhla zahajovací pedagogická rada, na které byli přivítáni noví zaměstnanci školy, proběhlo seznámení se školním rokem 2019/2020 a byla projednána výroční zpráva za rok 2018/2019. Všem zaměstnancům přejeme hodně úspěchů v novém školním roce.