Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Panelové šetření CZEPS

Na naší škole v říjnu 2023 proběhlo České panelové šetření středoškoláků (CZEPS), které realizuje tým sociologů z Akademie věd ČR ve spolupráci s MŠMT a Českou školní inspekcí. Výzkum bude probíhat v následujících čtyřech školních letech (2023–2026) na všech typech středních škol (SOU, SOŠ a gymnázia). Hlavním záměrem výzkumu je zkoumání souvislostí mezi vzděláváním a formováním sociálních postojů v adolescenci. V rámci projektu budou měřeny např. kamarádské vztahy, kritické myšlení, postoje k ostatním skupinám obyvatel, wellbeing, sebevědomí, spokojenost se životem, pocit sounáležitosti se školou a řada dalších postojových otázek. Průzkum bude probíhat každoročně po dobu následujících tří nebo čtyř let se stejnými žáky a žákyněmi naší školy. Letos byly testovány první ročníky. Pro realizaci průzkumu bylo třeba využít osobní údaje, a to jméno, příjmení a e-mailová adresa. Proto jsme požádali o souhlas s poskytnutím osobních kontaktních údajů žáky prvních ročníků, kteří byli do výzkumu zařazeni.