Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Organizace výuky

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci.
Prosím věnujte pozornost následujícímu souboru informací, které se týkají organizace výuky na Střední škole – Centru odborné přípravy technické Kroměříž v období 12. – 30.10. 2020

V důsledku opatření, které vyplývají z včerejšího rozhodnutí vlády ČR:

Distanční výuka teoretických předmětů pokračuje v současném režimu.
26. a 27.10. 2020 jsou vyhlášeny mimořádné prázdniny (tyto dny neprobíhá ani distanční ani praktická výuka).
28.10. státní svátek
29.-30.10. 2020 podzimní prázdniny (tyto dny neprobíhá ani distanční ani praktická výuka).

Nadále tedy probíhá odborný výcvik beze změny.

Připomínáme povinnost komunikace žáků a vyučujících, abychom měli zpětnou vazbu a dostatek podkladů ke studiu Děkujeme Vám všem za trpělivost v této komplikované době.

Mgr. Jan Koláček, MBA
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž Nábělkova 539/3 767 01 Kroměříž
734 285 052