Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Olympiáda z českého jazyka a literatury

Dne 27.3.2024 se na SŠ-COPT Kroměříž konalo školní kolo olympiády z českého jazyka a literatury, které se zúčastnilo 25 žáků. Zadání olympiády se skládalo ze tří částí – mluvnice, literatury a slohové práce na téma vypravování – Ztráta paměti, kde měli studenti možnost prokázat své znalosti a slovní zásobu. Všichni šli do soutěže s velkým nadšením a výbornými znalostmi. Výsledky byly velmi vyrovnané, ale podle bodového hodnocení se na 3. místě umístil Stanislav Martinák ze třídy PTE2, 2. místo získal Gajdoš Štěpán z ME3 a 1. místo obsadil Petr Hýsek ze třídy At2. Všem studentům děkujeme za účast v olympiádě a těšíme se na příští ročník.

Rozhovor s vítězem olympiády z českého jazyka, Petrem Hýskem (At2)
LH: Petře, proč jsi se přihlásil do olympiády?
PH: Olympiády z českého jazyka jsem se zúčastnil už loni, tak jsem si říkal, že to zkusím i letos.
LH: Přišlo ti nějaké zadání hodně těžké, nebo naopak lehké?
PH: Mluvnická část byla hodně těžká, zejména hledání pravopisných chyb v textu a cvičení na synonyma a antonyma. Tam byla těžká slova a nevěděl jsem si s tím rady. Naopak literární část mi přišla lehká.
LH: Jak se ti líbilo téma slohové práce: vypravování – Ztráta paměti?
PH: Vypravování je super na psaní slohových prací, je to hodně otevřené a lehké téma, dá se tam tvořit vlastní příběh.
LH: Připravoval ses na předem na soutěž?
PH: Vůbec ne, já se neučím ani do hodin českého jazyka.
LH: Přihlásíš se i příští rok?
PH: Nejspíše ano.
LH: Děkuji za rozhovor a gratuluji k výbornému výsledku.

Hanáková Lucie, Mgr.