Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Odborníci z praxe přednášejí žákům SŠ-COPT