Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Obnovení provozu školní jídelny

Vážení strávníci, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydaného k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, oznamujeme změnu režimu provozu školní jídelny SŠ-COPT Kroměříž.

Stravování zaměstnanců současných i bývalých a ostatních externích strávníků se od 16.3.2020 vrací do prázdninového režimu, tzn. nevaří se oběd č. 2. Případné odhlášení a přihlášení stravy provádí každý individuálně. Prosím objednejte si znovu své obědy.

Bc. Pavlína Trněná

vedoucí ŠJ

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Nábělkova 539/3

767 01 Kroměříž

tel. 573 308 222