Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Nultá hodina autoškoly

Dne 8.2. 2024 proběhla tematická přednáška z dopravní výchovy budoucích řidičů, které se účastnily třídy At-2, IN-2 a E-2. Za Ministerstvo dopravy byl přítomen p. Jiří Polomis z oddělení BESIP. O bezpečnosti silničního provozu a změně zákona informoval žáky koordinátor BESIPU pro Zlínský kraj p. Zdeněk Pátik. S dalším tématickým blokem o vzájemných vztazích účastníků silničního provozu vystoupil psycholog krajského ředitelství PČR kpt. Tomášek. Na jeho vystoupení navázal pracovník dopravního inspektorátu PČR v Kroměříži npor. Aleš Strážnický, který seznámil žáky s dopravními přestupky, nehodami a jejich příčinami. Za požární ochranu zlínského kraje územního odboru Kroměříž vystoupil Martin Skřenek, který se věnoval tématu první pomoci, chování při dopravní nehodě a reakcí záchranných složek na dopravní nehodu.

Gajdoš Josef, Ing., Bc.