Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Nové měřící přístroje v učebně

Díky spolupráci se společností Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s., která propaguje moderní metody vzdělávání a podporuje především technické střední školy, se nám podařilo získat grant na nákup vybavení pro nově vznikající laboratoř elektrotechnických měření. V rámci projektu EDUgrant bylo pořízeno moderní vybavení – především multimetry a osciloskopy, které budou využívány k výuce většiny elektrotechnických oborů na naší škole (Mechanik elektrotechnik – maturitní, Elektrikář – učební, Autoelektrikář – učební, Provozní elektrotechnika – maturitní nástavbové studium).

V pondělí 6.12.2021 proběhlo školení k novým měřícím přístrojům v naší laboratoři elektrických měření.
Jeho náplní bylo seznámit účastníky s jejich parametry a možnostmi jejich použití při měření.
Účastníci školení si vyzkoušeli použití multimetrů LUTRON DM 9960 A DM 9962 při praktických měřeních základních elektrických veličin – napětí, proudu, odporu, kapacity, frekvence.
Dále se seznámili s digitálními osciloskopy GW INSTEK GDS-2104A, s jejich ovládacími prvky, nastavením před měřením a prakticky si vyzkoušeli jejich použití při zobrazování a měření parametrů periodických průběhů – amplitudy, periody, frekvence.

Díky moderním pomůckám máme spoustu nových možností ve vyučovaných předmětech. Digitální měřící přístroje umožní žákům a vyučujícím zpracovávat výstupní informace díky možnosti jejich vizualizace v počítačových softwarech.

Získané pomůcky výrazně zlepšují profesní přípravu našich žáků a pomáhají nám je tak lépe připravit na jejich budoucí každodenní praxi.