Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Návštěva Švýcarska

Ve dnech 18.9 – 22.9.2023 se žáci naší školy zúčastnili pětidenního zájezdu do Švýcarska. Program byl velmi pestrý – výjezd na horu Pilatus, prohlídka Luzernu a dopravního muzea Verkehrshaus. Ústředním bodem zájezdu byla exkurze do CERNu, který je proslaven unikátním urychlovačem částic. Během pobytu žáci měli možnost vidět krásy města Ženevy, včetně jezera s výhledem na unikátní vodotrysk. Výlet byl zakončen prohlídkou sýrárny Gruyére, továrny na čokoládu Nestlé a Rýnskými vodopády. Celá akce byla velmi dobře zorganizována a všichni byli s jejím průběhem spokojeni.

Doležal Martin, Mgr. & Mgr.