Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Návštěva hejtmana

Včera, 31. 8. 2020, navštívil naši školu hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Společně s ředitelem školy, Ing. Bronislavem Fuksou, si prohlédli probíhající rekonstrukci školní kuchyně a také tělocvičny. Velmi se mu zalíbila nová elektro laboratoř i zrekonstruované šatny prvních ročníků. Na závěr nám (vám) popřál hodně úspěchů v novém školním roce. K tomuto přání se též připojuje celá škola.