Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Návrat žáků všech tříd do školy

Vážení rodiče, milí žáci jak jistě víte, od pondělí 24.5. 2021 se konečně vrací naše škola k plnému provozu. Vyučování bude zahájeno dle obvyklých zvyklostí a rozvrhu, počítejte prosím, že v první pondělní hodině budete dle pokynů Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy podrobeni antigennímu testování na výskyt onemocnění Covid 19. Testování proběhne ve učebně dle rozvrhu, zodpovídají za něj třídní učitelé. Je samozřejmě možné přinést si vlastní originálně zabalený test, případně doložit negativní test z jiného místa (například Kroměřížské nemocnice). Pokud bude potřeba vydat potvrzení o negativním antigenním testu, rádi Vám jej vystavíme (kancelář 303 – Mgr. Jan Koláček, ZTV). V případě Vašeho příchodu v jiný termín prosím komunikujte s třídními učiteli abychom test zajistili později. Všechny Vás žádáme o dodržování protiepidemických a hygienických opatření (především nošení ochranných pomůcek). V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností nás prosím kdykoliv kontaktujte, rádi Vás uslyšíme.
Těšíme se na Vás!

Mgr. Jan Koláček, MBA
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž Nábělkova 539/3 767 01 Kroměříž
734 285 052