Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Návrat žáků do školy - poslední ročníky

Vážení rodiče, milí žáci
vzhledem k novým změnám vyhlášeným Ministerstvem školství bychom Vás chtěli informovat o aktuálních opatřeních týkajících se provozu naší školy.

Od 25. 11. 2020 bude umožněna prezenční výuka závěrečných ročníků a také praktické vyučování a praktická příprava. Výuka v maturitních třídách a závěrečných ročníků učebních oborů tedy bude pokračovat dle rozvrhu prezenčně v naší škole. Výuka teoretických předmětů ostatních ročníků probíhá nadále distančně, praktická výuka začne od 25.11.2020 dle rozvrhu. V případě nejasností prosím kontaktujte třídního učitele nebo vedení školy.
Těšíme se na Vás!

Mgr. Jan Koláček, MBA
zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž Nábělkova 539/3 767 01 Kroměříž
734 285 052

MŠMT_PES
152.01 kB
MŠMT_provoz_25_11
241.6 kB