Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Nástup žáků do školy

  • 1.ročníky nástup 1. 9. 2020 na 8:00hod.
  • vyšší ročníky a nástavbové studium na 9:00hod.