Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Národní soutěž v digitálních kompetencích 2022

V období od 1. října 2022 do 31. ledna 2023 probíhal další ročník Národní soutěže v digitálních kompetencích. Letos se v rámci zkoušek konceptu ECDL do soutěže zapojila i naše škola, kterou reprezentovali žáci z tříd E3, PTE2, PTE1, ME2 a ME1. V rámci vyhlášených termínů ECDL zkoušek postupně získávali cenné body každým svým úspěšným složením jednotlivých praktických testů, pokrývajících nejrůznější oblasti IT, od práce s operačním systém, vyhledávání a vyhodnocování informací, zpracování textu, tabulek a prezentací, po komunikaci a kyberbezpečnost.

Jiří Jancek (E3) se v kategorií o nejvšestran­nějšího žáka opravdu snažil. V poměrně krátkém čase úspěšně absolvoval 5 ECDL zkoušek, a to s vysokým bodovým hodnocením. Poslední den soutěže měli na svém kontě 5 úspěšných zkoušek už i David Opluštil a Marek Viceník (PTE2).

Tento týden organizátoři – ČSKI (Česká společnost pro kybernetiku a informatiku) a firma CertiCon a.s. – vyhlásili vítěze v jednotlivých kategoriích a rozdělovali ceny vítězům. V celkovém přehledu nejaktivnějších škol jsme se sice neumístili na vítězných pozicích, ale i přesto děkujeme všem žákům, kteří projevili o ECDL zájem a společně s námi do soutěže zapojili.

Kochaníčková Monika, Ing.