Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Nabídka volnočasových aktivit na SŠ-COPT pro školní rok 2023/2024

Kroužek robotiky, modelářství a automatizovaného řízení – /konstrukce robotických zařízení, programování dronů, návrh a konstruování dílů robotu pomocí 3Dtisku/
Kroužek elektroniky – /práce s elektro stavebnicemi, sestavování elektronických a integrovaných obvodů/
Automechanik Junior – /opravárenství a diagnostika motorových vozidel/

Volnočasové aktivity budou probíhat 1× za 14 dní ve školním roce 2023/2024 v budově SŠ – COPT Kroměříž, Nábělkova 539/3, Kroměříž a odloučené pracoviště Lindovka Kroměříž.

První setkání je dne 6. 9. 2023 v 15 hodin na vrátnici SŠ COPT Kroměříž, kde proběhne rozdělení do kroužků.

Volnočasové aktivity jsou placené.

Kroužek robotiky, modelářství a automatizovaného řízení a Kroužek elektroniky – 1800 Kč/pololetí

Automechanik Junior – 4380 Kč/pololetí

Pokud se nenaplní kapacita min. 10 žáků, kroužky nebudou realizovány.

Přihlášku možné zaslat e-mailem: pavlina.stankova@coptkm.cz tel.: +420737208063

Další informace: Pavlína Staňková – SŠ COPT Kroměříž,

Přihláška žáka
188.14 kB