Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Merkur perFEKT Challenge

Dne 19. 11. 2019 pan učitel Ing. Alois Žák se skupinou studentů ze třídy ME2 a ME1 absolvoval Merkur perFEKT Challenge pořádaný fakultou elektrotechniky a informačních technologií na VUT Brno. Studenti se zapojili do dvou soutěžních úkolů – Vozidlo na pohon dynamem a Sleduj slunce, kde se jednalo o vozidlo na solární pohon a pohon na baterie. Splnění úkolu hodnotila komise fakulty hned z několika pohledů. Hodnotil se vzhled, funkčnost a v námi obsazených kategoriích se jel i závod. Nákladní auto jelo danou dráhu, u solárního vozidla se počítala ujetá kola za čas. Studenti tedy museli řešit hned několik úkolů současně, vzhled, rychlost vozu, tuhost karoserie atd. Výsledkově jsme to nedotáhli na stupně vítězů, ale zkušeností máme víc než dost.