Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Maturitní zkoušky v tomto týdnu u nás finišují

Velké napětí, vážné obličeje a přísný klid ve druhém patře naší školy signalizují, že ústní část maturit začala. Zkouškám se podrobí šedesát studentů . Ke státem danému ústnímu zkoušení z českého a anglického jazyka přistupuje ještě profilová (školní) maturita z předmětů, které si zvolí. Po úspěšném absolvování pak studenti škole zamávají definitivně.