Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Maturitní zkoušky v podzimním termínu 2022

Maturitní zkoušky v podzimním termínu budou probíhat v termínech:
Didaktické testy společné části MZ 1. 9. 2022 CJL, 2. 9. 2022 MAT (8:00) AJA (12:00) – dle pozvánek.
Písemné práce z AJA 5. 9. 2022 od 8:00 v učebně 316.
Praktická zkouška 6. – 7. 9. 2022 od 7:00 v příslušné učebně.
Ústní zkouška 8. – 9. 9. 2022 od 7:10 v učebnách 420 a 421.
PTE2, AMS4 8 . 9. 2022 a ME4 9. 9. 2022.