Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Lednové dny otevřených dveří 2022 na SŠ-COPT

Příští pátek nebo sobotu můžete navštívit SŠ-COPT Kroměříž, kde se koná další kolo dne otevřených dveří. Pátek 13–17 hodin a sobota 8–12 hodin. Budeme se tak na vás těšit osobně ve škole, přijďte se k nám podívat! 14. 1. – 15. 1. 2022.

Upozornění na protiepidemická opatření:
Návštěvník nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění Covid-19 a musí dodržovat bezpečnou vzdálenost 1,5 m od ostatních účastníků.
Po celou dobu návštěvy je nutné mít zakrytá ústa a nos respirátorem kategorie FFP2.

Pro připomenutí přikládáme fotogalerie z minulých let, kdy bylo možné detailně prohlédnout prostory školy a osobně pohovořit se zaměstnanci.