Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Kroužek robotiky

Žáci základních škol na odpoledním zájmovém kroužku robotiky na SŠ-COPT Kroměříž.

V rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II se žáci základních škol zúčastňují v odpoledních hodinách volnočasových aktivit pro žáky ZŠ-Kroužek robotiky, modelářství a automatizovaného řízení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.