Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Krizové opatření

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,

dle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č.958 o při­jetí krizového opatření – dochází od pondělí 5. října 2020 k omezení výuky formou přechodu na distanční vzdělávání.
Toto nařízení se týká i naší školy, nevztahuje se na praktické vyučování.

Žáci, kteří konají praktickou výuku tj. ODBORNÝ VÝCVIK, či PRAXE ve škole a ve firmách pokračují normálně dle rozvrhu.

Žáci mající teoretické vyučování, budou v kontaktu s vyučujícími prostřednictvím elektronické komunikace. Denně sledujte pokyny v informačním systému EduPage.

Připomínáme, že změnou zákona č. 561/2004 Sb ze dne 28.8. 2020 je účast na distančním vzdělávání pro žáky povinná a případnou neúčast je nutné omluvit stejně, jako v případě nepřítomnosti ve škole.
V případě, že žák nereaguje na pokyny vyučujících v čas, jedná se o neúčast na vzdělávání, se všemi důsledky.
V případě, že nastanou problémy s elektronickou komunikací, informujte svého třídního učitele a bude dohodnuto náhradní řešení. (tištěné zadání si vyzvednete ve škole)

Odhlašování stravy:
Upozorňujeme, že pokud si žáci přejí od 5.10. 2020 odhlásit stravu, je nutné tak učinit do pátku 2.10. 2020 do 8:00.

Děkujeme všem za podporu v této složité době, přejeme Vám všem pevné zdraví.

Za kolektiv pracovníků SŠ-COPT Kroměříž

Mgr. Jan Koláček, MBA
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování
Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž Nábělkova 539/3 767 01 Kroměříž
734 285 052