Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Krajské kolo SOČ 2021

26. 4. 2021 Uherský Brod

Velmi pěkného úspěchu dosáhli v krajském kole letošního ročníku SOČ naši studenti. Průběh soutěže narušila přetrvávající nepříznivá epidemiologická situace. Celostátní vedení SOČ rozhodlo, že budou všechna postupová kola realizována elektronicky. Obhajoby prací na úrovni školního, okresního i krajského kola proběhly online s využitím fóra SOČ a systému TEAMS. SOČ není jen vědomostní soutěží. Soutěžící prokazuje schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší i obhajobu své práce před odbornou porotou. Rozvíjí se tak i prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců.

K úspěchu a umístění gratulujeme!