Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Korelace edukace dvou škol a UNESCO

Obnovitelné zdroje energie jako koexistence člověka a přírody se staly náplní společného environmentálního dne SŠ – COPT Kroměříž a žáků 8. ročníků ZŠ Slovan Kroměříž. Podzámecká zahrada v Kroměříži (jeden ze skvostů seznamu UNESCO) poskytla 12. června 2019 prestižní destinaci pro komparační výuku dvou polohově blízkých a didakticky propojených škol. Žáci SŠ-COPT učí a hodnotí žáky ZŠ Slovan? Ano, lze to a úspěšně. Žáci 3. ročníku maturitního oboru Elektrotechnika SŠ – COPT Kroměříž připravili pro osmáky z vedlejší základní školy zábavné soutěžní dopoledne zaměřené na alternativní energetické zdroje. Progresivně pojatá výuka s tematickým obsahem tepelných, vodních, větrných, fotovoltaických a jaderných elektráren byla vynikajícím zpestřením a obohacením závěru školního roku pro více než šedesát zúčastněných dětí, na které dýchla historická krása a barokní skvost zahrady. Význam čistých energetických zdrojů je jinak vnímán i prožíván v čisté přírodě a edukací jen o čtyři roky starších vrstevníků. Poděkování patří vedení ZŠ Slovan, které tuto výukovou alternativu podpořilo a Mgr. Pavlu Lehkoživovi, jenž akci dlouhodobě spolu s naší školou připravoval. Na závěr soutěžního dopoledne byli vyhodnoceni a odměněni nejlepší účastníci. V drtivé většině znalostí technické terminologie, exaktních výpočtů i orientací v dané problematice překvapily dívky. Nejlepšího výsledku dosáhla Tereza Pospíšilová, jež se v uvedených oblastech orientovala doslova suverénně. Z výrazu tváří žáků na fotografii lze číst: „Bylo to fajn, bylo to poučné a zábavné – už se těšíme na vysvědčení a letní prázdniny.“