Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Klidné letní měsíce

SŠ-COPT Kroměříž přeje všem svým zaměstnancům i žákům hodně pozitivních zážitků během letních prázdnin, příjemnou dovolenou a doufáme, že se všichni opět setkáme v září. Užívejte léta!