Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

IT Fitness Testy 2023

Na přelomu dubna a května se žáci naší školy poprvé zapojili do tzv. IT Fitness testů. Jedná se o online testování zaměřené na různé aspekty IT dovedností. Testy jsou v podobě komplexních úloh zahrnujících oblasti jako vyhledávání informací na internetu, sociální sítě, kancelářské nástroje, kyberbezpečnost, logické myšlení a algoritmizaci. Testování IT dovedností je velmi důležité v dnešní digitální době, kdy jsou informační technologie stále důležitější a významně ovlivňují pracovní trh.

Po absolvování testu každý žák obdržel certifikát, který potvrzuje dosažení určitého stupně IT dovedností. Z výsledků testů jsme získali cenné poznatky o tom, jaké jsou silné a slabé stránky našich žáků v oblasti informačních technologií. Tyto poznatky nám pomohou vylepšit výuku ICT pro příští školní rok.

Kochaníčková Monika, Ing.
Dolina Martin, Ing.