Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

SŠ-COPT Kroměříž - Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž, IČ: 00568945 je realizátorem projektu „SŠ-COPT Kroměříž – Inovace laboratoří oborů Elektrotechnika a Elektrikář“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0­.0/16_050/0002764 v rámci 33. výzvy IROP – INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) – SC 2.4.

Stručný popis projektu:

Prostřednictvím stavebních úprav učeben laboratoří a pořízením moderního vybavení odborných učeben dojde ke zvýšení kvality vzdělávání.

Cíle projektu:

Cílem předloženého projektu je rekonstrukce dvou laboratoří oborů elektro, u kterých dojde ke sloučení a vznikne jedna jediná odborná učebna, ve které budou dvě nová elektro pracoviště a bude pořízeno moderní vybavení k praktické výuce žáků. Budova školy i jednotlivé učebny budou zpřístupněny bezbariérovými úpravami. Žákům školy budou pořízeny moderní přístroje a zařízení, které přispějí k snadnější adaptaci absolventů při uplatnění na trhu práce.

Výsledky projektu:

  • Bezbariérový výtah a spojené stavební úpravy.
  • Inovace laboratoře oborů elektrotechnika a elektrikář.
  • Sadové úpravy.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.