Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Informace o vzdělávání

Vážení rodiče, milé žákyně a žáci,
dovolte abychom Vás upozornili, že i v příštím týdnu bude probíhat výuka stejně jako doposud, tedy praktická výuka dle běžného rozvrhu a teoretické vyučování v podobě on-line vyučování prostřednictvím MS Teams.
Upozorňujeme, že vyučující nabízí možnost osobních konzultací (maximálním počtu 6 osob) přímo ve škole. Máte-li zájem využít těchto konzultací, prosím kontaktujte svého pedagoga mailem nebo prostřednictvím Edupage.
Upozorňujeme, že školní provoz stále podléhá nařízení vlády o testování, nošení ochranných pomůcek a dodržování hygienických zásad.
Děkujeme za Vaši podporu, těšíme se na osobní setkání s Vámi.

Mgr. Jan Koláček, MBA
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování

Střední škola – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž Nábělkova 539/3 767 01 Kroměříž
734 285 052