Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Informace k testování

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021
Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky
proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, ….
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v uplynulých týdnech
• Testovat se bude antigenními testy (RAT)
• Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN (očkování, test, nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou
dobu pobytu ve škole nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)