Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

IKAP II - Fyzika kolem nás

Dne 19.5.2022 proběhl na naší škole v rámci projektu IKAP II – Fyzika kolem nás, den plný zábavných pokusů a poznání světa magnetů. Žáci ZŠ Zachar měli nejprve možnost poslechnout si povídání o magnetech od paní učitelky Mgr. Kateřiny Skřenkové a následně shlédnout v jejím podání i pokusy s magnety. V druhé části si pak samostatně vyzkoušeli hrátky s magnety, postavili krásné stavby s využitím různých magnetických stavebnic. Tato akce se velmi povedla a dětem se hrátky s magnety moc líbili.

Skřenková Kateřina, Mgr.