Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Hurá na TOWER BOLT!!

Dne 27.4.2022 v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ proběhla aktivita Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ – exkurze Vysokopecní okruh a věž BOLT Tower.
NKP Dolní Vítkovice ve spolupráci se základní školou Komenského Kroměříž v rámci rozvoje polytechnické výchovy. Žáci navštívili vysokou pec s komentovanou prohlídkou, seznámili se s historií Vítkovic a výrobou surového železa s malou zastávkou u hranické propasti – nejhlubší sladkovodní propasti světa.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.