Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Historie automobilismu

V rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ proběhla dne 14.6.2022 aktivita Sdílení dílen/učeben pro žáky ZŠ – účast na dalších akcích – exkurze Technické muzeum Tatra Kopřivnice.
Žáci navštívili komentovanou prohlídku expozice Technického muzea osobních automobilů Tatra- typologicky kompaktní sbírku osobních automobilů, kterými se automobilka TATRA zapsala do světových dějin automobilismu 20. století. Dále pokračovali prohlídkou Muzea nákladních automobilů, Muzea Fojtství a Lašského muzea. Seznámili se s konstrukcí stavby automobilu, „tatrováckou koncepcí podvozku" v kombinaci se vzduchem chlazeným motorem a s expozicí vybraných osobních vojenských automobilů. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.