Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Farma Počenice

Dne 16. 6. 2023 v rámci dne otevřených dveří jsme navštívili AGRODRUŽSTVO MORKOBICE farmu POČENICE, kde proběhla tematická exkurze žáků 2. ročníku OPRAVÁŘŮ ZEMĚDĚLSKÝCH STOJŮ, a MECHANIKŮ OPRAVÁŘŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL. Žáci měli možnost seznámit se s provozem farmy, součástí prohlídky byla i výstava historické a současné zemědělské techniky. Exkurse byla přínosem pro žáky v prohloubení teoretických znalostí.

Gajdoš Josef, Ing., Bc.