Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Exkurze v Plastice a.s.

V pátek 8.4.2022 se žáci čtvrtého ročníku oboru Mechanik elektrotechnik zúčastnili exkurze v Plastice. V průběhu celé akce se nám věnovala p. Ivana Mužíková z personálního oddělení, která žákům poskytla detailní informace o firmě i o možnostech pracovní uplatnění. Provedla je také celou výrobou, kde se jim věnovali pracovníci jednotlivých oddělení. Na konci jim pak byly předány informační materiály, které jistě využijí dále při volbě budoucího povolání.

Doležal Martin, Mgr. & Mgr.