Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Exkurze v Chropyňské strojírně

Dne 11.6.2024 vybraní žáci třídy Mechanik elektrotechnik navštívili Chropyňskou strojírnu, kde měli možnost seznámit se s praktickými aspekty svého studijního oboru.

Nejzajímavější částí exkurze byla praktická část, během které studenti zapojovali ovládání motoru přes stykač a motorový spouštěč na speciálních panelech. Tato zkušenost jim umožnila aplikovat teoretické znalosti v praxi a lépe pochopit fungování a význam těchto součástí v průmyslových systémech.

Návštěva strojírny byla velmi přínosná a obohatila naše vzdělání o cenné praktické zkušenosti. Děkujeme Chropyňské strojírně za možnost nahlédnout do jejich provozu a získat nové dovednosti.

Doležal Martin, Mgr. & Mgr.