Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Exkurze třídy EAe1 dne 2. 9. 2022

Druhý školní den se žáci třídy EAe1 vydali směrem k odloučenému pracovišti Na Lindovce, kde je již očekávali jejich mistři Roman Kirilenko a Mgr. Vladimír Mikulíčka. Studentům prvního ročníku oborů Elektrikář a Autoelektrikář tak byl přestaven celý areál i jednotlivé dílny a učebny, do kterých budou žáci v rámci svého odborného výcviku docházet.

Tuto exkurzi jsme zakončili návštěvou Zrcadlového bludiště v Kroměříži na Velkém náměstí.

Je to teprve druhý den, který spolu žáci třídy EAe1 strávili společně, už teď se ale mezi kluky tvoří nová přátelství. Děkuji svým žákům za příjemně strávený den a Mgr. Ingrid Kandusové Chytilové za pomoc při doprovodu žáků po Kroměříži.

Spáčilová Kamila, Mgr.