Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Exkurze Toma a.s. Otrokovice 2022

Dne 2.3 a 30.3.2022 se žáci zúčastnili exkurze do firmy Toma a.s. v Otrokovicích do rozvodny vysokého napětí. Exkurzi první absolvovala třída Elektrikářů 3.ročník ( E3) a druhou exkurzi absolvovala třída Mechanik elektrotechnik (ME4) . Žáci díky ochotě pracovníků Toma a.s. viděli rozvodnu vn, vvn, jak venkovní tak vnitřní rozvodnu, průmyslový rozvod 6KV, 22KV a 400V, solární elektrárnu a výrobu stlačeného vzduchu. Děkujeme panu Reiskupovi, vedoucímu energetiky a p. Novotnému za názorné ukázky a doplnění získaných vědomostí na SŠ-COPT Kroměříž.

Vrzalík Václav, Ing.