Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Exkurze Toma

Dne 17. 2 .2020 se zúčastnila třída elektrikářů 3. ročník exkurze na téma Průmyslové rozvody v Toma a.s. Otrokovice. Pan Reiskup, který nás prováděl, pohovořil v úvodu nad leteckým snímkem čistírny odpadních vod Otrokovice (dále ČOV) se sluneční elektrárnou a kogenerační jednotkou o využití bioplynu z ČOV a výroby části elektrické energie pro areál Toma a.s. Z vyšší budovy rozvodny jsme z oken viděli na střechách hal další velkou sluneční elektrárnu přímo v Toma a.s. Otrokovice. V areálu el. energii odebírá okolo 150 firem.
Při prohlídce jsme shlédli VVN rozvodnu EON, VVN hlavní přívod areálu provedený kabelem s vedení 110 000 V ústící z podzemí o cca 0,5km dále do trafostanice a to včetně dálkového odpojovače s plynem SF6 pro celý průmyslový areál k transformátoru. V celé ČR jsou namontované pouze 4 takové (v době spuštění kabelového VVN přívodu). Následovala prohlídka velínu TOMA a.s., dohledového pracoviště se službou 24h. Viděli jsme i měřený skutečný okamžitý výkon sluneční elektrárny měřený na velíně. v době naší návštěvy, dále rozvod VN energie (kopkový systém v budově), kompenzace na VN v průmyslu, transformátory 22KV a 6 KV a 0,4KV, modernizovanou kompresorovnu. Děkujeme zajímavou za prohlídku.