Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Exkurze ve firmě Nestlé 2023

Dne 20.4.2023 se žáci třídy ME 1 zúčastnili exkurze ve firmě Nestlé v Holešově. Vše probíhalo za velmi přísných hygienických a bezpečnostních opatření. Studenti měli jedinečnou možnost sledovat výrobní proces cukrovinek od začátku až po finální produkt.

Následovala prohlídka výrobních linek, kde se studenti dozvěděli více o výrobě dalších produktů společnosti Nestlé. Během exkurze měli studenti také příležitost setkat se s některými z vedoucích pracovníků a položit jim otázky týkající se fungování firmy.

Celkově byla exkurze velmi zajímavá a studenti si odnesli kromě mnoha nových poznatků o výrobě potravin také sladkosti. Všem pracovníkům, kteří se žákům maximálně věnovali, bychom rádi poděkovali za možnost návštěvy a za ochotu představit nám svou práci a výrobní procesy.

Doležalová Petra, Mgr.