Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Erasmus+

Naše škola se podílela na programu Erasmus+ 2019–1-CZ01-KA102–060528 „Pracovní stáže žáků SŠ-COPT Kroměříž v Budapešti“, který byl financován z prostředků Evropské unie.

Our school has participated in an Erasmus+ program numbered 2019–1-CZ01-KA102–060528, founded by the European Union.