Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Enersol 2022

Dne 18.1.2022 se konalo v prostorech učebny obnovitelných zdrojů okresní kolo soutěže Enersol. Celkem se soutěže zúčastnilo 9 žáků oboru Mechanik elektrotechnik se svými projekty. Úkol poroty, jejímž členem byl i odborník z praxe p. Zbyněk Trvaj (zástupce firmy Global Business), byl nelehký. Nakonec však do krajského kola postoupil Jan Mařák (Mikroelektrárna na biomasu Wave), Matěj Brabec (Obnovitelné zdroje energie), Michal Jurčík (Využití solární energie a kogenerační jednotky ve firemním prostředí a Václav Tepera s Tomi Šimkem (Chytrý skleník).
Vítězům blahopřejeme!