Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Energetická olympiáda 2023

Energetická olympiáda 2023 je určena studentům středních škol a gymnázií. Žáci měli 30 velmi různorodých otázek na počítači.

SŠ-COPT Kroměříž se zúčastnila v souboji 523 soutěžních týmů. Podařilo se do soutěže zapojit 8 týmů, celkem 23 žáků.

Dvěma našim týmům se podařilo dosáhnout maximálně 21 správných odpovědí, což na soutěžení s 25 týmy o 50 000 Kč v dalším kole na ČVUT v Praze nestačilo. A dále cituji: Energetická olympiáda není o rychlosti, pamatování si vzorečků a definic a dokonce se na ni nemusíte ani speciálně připravovat. Potřebujete jen dokázat vyhledat potřebné informace, správně je použít, zpracovat zadání a odprezentovat výsledky.

Vrzalík Václav, Ing.