Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Elektro Kroměříž

Firmu Elektro Kroměříž, a.s. zabývající se návrhem a následnou realizací elektrických rozvaděčů, navštívili dne 21. 6. 2023, žáci prvního ročníku oboru ELEKTRIKÁŘ. Po příchodu nás uvítal samotný ředitel firmy pan Ing. Marian Kiss, který představil firmu za pomocí hezké prezentace. Následovala prohlídka a představení technického oddělení, poté jsme byli provedeni halami s komentářem pana ředitele, co a jak se na daném pracovišti dělá. Žáci měli možnost pokládat panu řediteli dotazy, na které jim velmi rád odpověděl. Dokonce někteří z nich uvažují o brigádě v této firmě, která jim byla nabídnuta.

Z pohledu žáků se jednalo o velmi přínosnou a zajímavou exkurzi.

Dubčák Pavel, Ing.