Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Ekonomická olympiáda

V pátek 26. 11. 2021 proběhlo na naší škole školní kolo ekonomické olympiády. Ekonomická olympiáda je mezinárodní soutěž ve znalostech z ekonomie a financí, která je určena studentům středních škol a žákům 8. a 9. ročníků základních škol. Zapojení se do této soutěže přispívá k rozvoji klíčových schopností a znalostí studentů v oblasti finanční gramotnosti. Školního kola se zúčastnilo 6 tříd – od učebních oborů až po maturitní. Nejlepší žáci postoupí do krajského kola, které se bude konat v období od 24. 1. – 9. 2. 2022.