Střední škola ‒ Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

EDUgrant

I když jsme v posledních měsících museli celou výuku realizovat prostřednictvím webkamer a monitorů, stále tvrdíme, že nejdůležitějším prvkem vzdělávání na naší škole je možnost si vše prakticky vyzkoušet. I proto se snažíme dále zlepšovat technické zázemí našich odborných učeben a laboratoří. Na jaře 2021 se nám podařilo posunout se o další krok dopředu.

Díky nově zahájené spolupráci se společností Eduteam – centrum celoživotního vzdělávání z.s., která propaguje moderní metody vzdělávání a podporuje především technické střední školy, se nám podařilo získat grant na nákup vybavení pro nově vznikající laboratoř elektrotechnických měření. V rámci projektu EDUgrant bylo pořízeno moderní vybavení – především multimetry a osciloskopy, které budou využívány k výuce většiny elektrotechnických oborů na naší škole (Mechanik elektrotechnik – maturitní, Elektrikář – učební, autoelektrikář učební, provozní elektrotechnika – maturitní nástavbové studium).

Očekáváme, že díky nákupu nových pomůcek dosáhneme nových možností ve vyučovaných předmětech a že moderní přístroje umožní žákům a vyučujícím zpracovávat výstupní informace díky možnosti jejich vizualizace v počítačových softwarech.

Získané pomůcky tedy zlepší profesní přípravu našich žáků a pomůžou nám je tak lépe připravit na jejich budoucí každodenní praxi.

Odkaz na web: https://edugrant.cz/